همه مطالب : روابط عمومی

1397-06-04 14:02

برگزاری کارگاه دو روزه کارشناسان تغذیه بیمارستان های تابعه دانشگاه در بیمارستان فارابی

به همت مدیریت نظارت و اعتباربخشی دانشگاه،کارگاه دو روزه حمایت های تغذیه ای در بخش مراقبت های ویژه، در بیمارستان فارابی برگزار شد.

1397-06-01 07:51

پیام تبریک مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت روز پزشک

دکتر فخرایی، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پیامی فرا رسیدن روز پزشک را تبریک گفت.

1397-06-01 07:04

پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی به مناسبت روز پزشک

دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی در پیامی فرا رسیدن روز پزشک را تبریک گفت.

1397-05-30 07:36
عرفه، روز نیایش و پرستش

اعمال شب و روز عرفه

صفحات