امور رفاهي کارکنان بيمارستان فارابي زير مجموعه اداره رفاه دانشگاه علوم پزشکي تهران مي باشد و در موارد ذيل فعالیت می کند:

          ثبت نام اعطای تسهيلات بانکي کارکنان ( خريد خودرو ، خريد کالا و وام ضروري )
          ثبت نام پرسنل جهت استفاده از تسهيلات  اقامتی دانشگاه در مشهد مقدس ،خزر آباد ساری ورامسر در فصول مختلف
          جمع آوري عکس فرزندان ممتاز کارکنان جهت  انتشار ویژه نامه ندا
          درحوزه تحول اداري کارکنان نظام پذيرش، ثبت و بررسي پيشنهادات کارکنان با هماهنگي مديريت بيمارستان
          بیمه تکمیلی درمان: 

                -           ثبت نام و توزيع کارت بيمه تکميلي پرسنل
                -           جمع آوری مدارک  کارکنان جهت دریافت خسارت وارسال به نمایندگی بیمه  مستقر در دانشگاه

 
شماره مطلب : 78
به روز رسانی : سه شنبه 15 بهمن 1392 - ساعت 09:38
ایجاد : سه شنبه 17 دى 1392 - ساعت 23:21 2014-2-4 09:38:56