شناسه :
1392-10-24 12:31
2014-1-14 12:32:00

سرپرستار : لیلا جاودانه
برنامه درمانگاه
رتین 1 : 2215 اتاق :66
رتین 2 : 2217 اتاق: 64
درمانگاه ROP: اتاق: 65 
مشاوره رتین : 2220 اتاق :7 
پذیرش رتین: اتاق: 62 - 2617

این درمانگاه درسالن شماره 6 طبقه همکف بیمارستان واقع شده و شامل بخش های رتین 1 ورتین 2  و ROP می باشد. درمانگاه مشاوره رتین در سالن شماره 1 طبقه همکف بیمارستان ،جنب درمانگاه کلوکو م قرار دارد. بیماران این درمانگاه منحصرا از طریق درمانگاههای عمومی بیمارستان  ویا متخصصین ویتره ورتین بیمارستان ارجاع می گردند. ویتره ورتین شامل طیف وسیعی از بیماری ها ی عروقی شبکیه ، بیماری های مادرزادی شبکیه ، تروما و ضربه ، بیماریهای دژنراتیو مانند دژنراسیون ماکولا ، رتینوپاتی دیابتی ، رتینوبلاستوما ،ROP و جداشدگی شبکیه می گردد. بیمارانی که دارای مشکلات شبکیه می باشند، پس از معاینه توسط متخصصان مجرب و انجام Aو B اسکن ، آنژیوگرافی ، ICG و یا تست های مکمل دیگر برحسب نوع بیماری تحت عمل جراحی قرار گرفته و یا تحت نظر قرار می گیرند.
پزشکان درمانگاه:
- دکتر هوشنگ فقیهی
- دکتر فریبا قاسمی
-دکتر رضا کارخانه
-دکتر علیرضا لاشیئی
- دکتر رامک روحی پور
- دکتر احمد میرشاهی
- دکتر مرجان ایمانی
- دکتر افسر دست جانی فراهانی
-دکتر محمد زارعی
- دکتر محمد حسین شاه حیدری
-دکتر ادیب طوسی
-دکتر علیرضا خدابنده
- دکتر حسن خجسته

 

سایر پیوست ها

انتهای پیام