این مرکز با توجه به امکانات و خدمات ویژه و حرفه ای خود از محدوده ی قیمتی بسیار مناسبی نسبت به بیمارستان های خصوصی و نیمه خصوصی در منطقه برخوردار می باشد. بیماران خارجی برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه ها و قیمت ها می توانند با دفتر گردشگری تماس بگیرند.

 

  

  قیمت خدمات
 

Cost

$

ServiceNumber
1000Orbital Tumors Surgery1
800Orbital Prosthesis Implant2
500Strabismus Surgery3
100Chalazion Surgery4
800Lower Eyelid Reconstruction5
800Upper Eyelid Reconstruction6
600Lower Eyelid Blepharoplasty7
600Upper Eyelid Blepharoplasty8
1000(Ptosis Surgery (both eyes9
500(Ptosis Surgery (each eye10
1200Corneal Transplantation11
700Trabeculectomy12
800Corneal Graft13
200(Intravitreal Avastin Injection (both eyes14
1200Orbital Decompression15
400DCR (Dacryocystorhinostomy) surgery (Nasolacrimal duct Surgery16
500Cataract Surgery (Phacoemulsification/lensectomy + IOL implantation)17
400Cataract Surgery (Phacoemulsification/lensectomy without IOL implantation)18
600Complicated Cataract Surgery19
1000Mid-Forehead Full Lift20
100Eye Examination under Anesthesia21
200Nasolacrimal Duct Probing22
400Pterygium23
1200Vitrectomy Surgery with Retinal Detachment24
1000Vitrectomy Surgery without Retinal Detachment25
800Buckle surgery26
300Indirect laser under Anesthesia27

 

 

 

شماره مطلب : 419
به روز رسانی : دوشنبه 3 ژوئن 2019 - ساعت 11:56
ایجاد : جمعه 3 نوامبر 2017 - ساعت 08:26 2019-6-3 11:56:16