معاون درمان: دکتر آرش میرمحمد صادقی
مسئول دفتر : 
تلفن: 2308
مشاهده  CV
ساعت ملاقات حضوری : همه روزه با تعیین وقت قبلی 
شرح وظایف و اختیارات معاون درمان( تایید شده توسط هیات رئیسه دانشگاه)

دفتر معاون درمان بیمارستان در ضلع جنوبی طبقه اول ساختمان جدید بیمارستان ، جنب بخش اورژانس واقع شده و وظایف زیر را برعهده دارد:
          پیگیری و نظارت برکلیه فعالیت های درمانی بیمارستان
          تعامل با معاونین آموزشی و پژوهشی در جهت تامین ایمنی بیماران
          تلاش جهت افزایش رفاه پزشکان و بیماران
          تعامل با مدیر بیمارستان در جهت تسهیل روند درمان بیماران

شماره مطلب : 58
به روز رسانی : شنبه 15 دى 1397 - ساعت 10:10
ایجاد : يكشنبه 26 آذر 1396 - ساعت 23:15 2019-1-5 10:10:15