شناسه : معاون-درمان
1392-10-17 23:13
2017-12-17 23:15:18

 معاون درمان: دکتر مهدی صنعت کار
مسئول دفتر : 
تلفن: 2308
مشاهده  CV
ساعت ملاقات حضوری : همه روزه با تعیین وقت قبلی 
شرح وظایف و اختیارات معاون درمان( تایید شده توسط هیات رئیسه دانشگاه)

دفتر معاون درمان بیمارستان در ضلع جنوبی طبقه اول ساختمان جدید بیمارستان ، جنب بخش اورژانس واقع شده و وظایف زیر را برعهده دارد:
          پیگیری و نظارت برکلیه فعالیت های درمانی بیمارستان
          تعامل با معاونین آموزشی و پژوهشی در جهت تامین ایمنی بیماران
          تلاش جهت افزایش رفاه پزشکان و بیماران
          تعامل با مدیر بیمارستان در جهت تسهیل روند درمان بیماران

انتهای پیام