سرپرستار :  حمیرا صمدی
برنامه درمانگاه

پذیرش گلوکوم:    2413
تلفن داخلی درمانگاه :   2218
شماره اتاق :9    

این درمانگاه در ضلع شرقی طبقه همکف بیمارستان و در مجاورت درمانگاه مشاوره رتین واقع شده و شامل دو بخش A و B می باشد . مراجعین این درمانگاه از طریق درمانگاههای عمومی بیمارستان ، متخصصین داخل و خارج از بیمارستان و یا از طریق بیمارستانهای سراسر کشور جهت اقدامات تشخیصی و درمانی فوق تخصصی به این درمانگاه ارجاع می گردند . بیماران گونیوسکوپی شده وتحت درمان سرپایی یا جراحی قرار می گیرد.درمان شامل ایریدکتومی یا لیزر ترابکولوپلاستی ویا ترابلکتومی است. در صورت نیاز پریمتری یا GPX (اندازه گیری ضخامت لایه های عصبی ) در این درمانگاه صورت می گیرد.ارائه مشاوره فوق تخصصی به سایر رشته ها از دیگر خدمات این درمانگاه می باشد.
پزشکان درمانگاه: 
-دکتر یداله اسلامی
- دکتر رضا زارعی
-دکتر قاسم فخرائی
-دکتر ساسان مقیمی
-دکتر مسعود محمدی
- دکتر زکیه واحدیان

 

شماره مطلب : 141
به روز رسانی : دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - ساعت 09:00
ایجاد : سه شنبه 24 دى 1392 - ساعت 12:33 2017-5-15 09:00:44