شناسه : درمانگاه-ها
1392-10-24 12:38
2014-1-14 12:38:30

سرپرستار :  فرشته اسکندری
پزشکان:    دکتر فاطمی متخصص داخلی
دکتر محمودی- دکتر زهره خلیل پور  متخصص قلب
دکتر مریم دولتیان- دکتر فروغ الزمان نوری
تلفن داخلی درمانگاه:       2622-2615
شماره اتاق:                                                       

این درمانگاه در ضلع جنوبی طبقه زیرزمین  و در مجاورت بخش سرپائی قرار گرفته است .این درمانگاه با هدف غربالگری وبررسی  بیماری های زمینه ای در بیماران کاندید عمل جراحی و کاهش موارد کنسل شدن وعوارض حین و پس از عمل جراحی راه اندازی شده است.
کلیه بیمارانی که کاندید عمل جراحی می باشند به این درمانگاه ارجاع وپس از بررسی و معاینه توسط پزشکان عمومی در صورت نیاز تحت درمان قرار گرفته یا به سطح بالاتر ارجاع و پس از پیگیری و درمان های لازم در لیست عمل جراحی قرار می گیرند.
 کلیه بیماران بالای 40 سال کاندید عمل جراحی قبل از بستری و بیماران کاندید فلورسئین آنژیوگرافی به متخصص داخلی وقلب وعروق ارجاع و مورد معاینه قرار می گیرند . در صورت نیاز از بیماران اکوگرافی ،تست ورزش (ESTECG گرفته می شود.
این درمانگاه در ضلع شمالی طبقه همکف بیمارستان در مجاورت درمانگاه قلب وعروق قرار گرفته است .

 

انتهای پیام