شناسه : درمانگاه-ها
1392-10-24 12:36
2014-1-14 12:36:10

سرپرستار : رویا ابراهیمی
برنامه درمانگاه

تلفن داخلی درمانگاه : 2216- 2438
پذیرش قرنیه : 2316
شماره اتاق : 26 

این درمانگاه در ضلع غربی طبقه همکف بیمارستان ودر مجاورت درمانگاه استرابیسم ومجرای اشکی واقع شده است. مراجعین این درمانگاه از طریق درمانگاههای عمومی بیمارستان ،متخصصین داخل و خارج از بیمارستان و یا از طریق بیمارستانهای سراسر کشور جهت اقدامات تشخیصی و درمانی فوق تخصصی به این درمانگاه ارجاع می گردند. عیوب انکساری چشم (نزدیک بینی ،دور بینی ،آستیگماتیسم و پیر چشمی )و بیماری هایی مانند ناخنک ,کاتاراکت،کراتوکونوس (قوز قرنیه ) ،دژنراسیون قرنیه ،التهابات قرنیه وملتحمه،اولسرهای عفونی در این درمانگاه مورد درمان و درصورت نیاز جراحی قرار می گیرند.ارائه مشاوره فوق تخصصی به سایر رشته ها از دیگر خدمات این درمانگاه می باشد. 

پزشکان درمانگاه:
- دکتر امیر هوشنگ بهشت نژاد
-دکتر محمود جباروند
-دکتر فیروزه رحیمی
-دکتر محمدعلی زارع مهرجردی
- دکتر محمدرضا فلاح تفتی
-دکتر معصومه محبی
- دکتر فرزاد محمدی
- دکتر محمد ناصر هاشمیان
- دکتر فاطمه علیپور
-دکتر رضا غفاری
- دکتر حامد قاسمی
- دکتر مهدی خداپرست
- دکتر سید حسام هاشمیان
-دکتر گلشن لطیفی

 

 

سایر پیوست ها

انتهای پیام