مسئول درمانگاههای عمومی:  

سرپرستار: سوسن ذوالفقاری
برنامه درمانگاه          

تلفن داخلی درمانگاه 1:    2211
تلفن داخلی درمانگاه 2:    2212
تلفن داخلی درمانگاه 3:    2213
تلفن داخلی درمانگاه 4:    2214

شماره اتاق : 4- 1

درمانگاههای تخصصی چشم پزشکی شامل 4 درمانگاه (از شماره 1 تا 4 ) در ضلع شرقی طبقه همکف بیمارستان ، روبروی درمانگاه گلوکوم واقع شده است. در این درمانگاهها بیمارانی که برای اولین بار به بیمارستان مراجعه کرده اند توسط متخصصین مرکز معاینه ودرمان شده ودر صورت نیاز به درمانگاههای فوق تخصصی بیمارستان ارجاع داده می شوند. همچنین دستیاران تحت نظر اساتید هیئت علمی در این درمانگاهها آموزش می بینند.

Attachments

شماره مطلب : 137
به روز رسانی : چهارشنبه 18 بهمن 1396 - ساعت 10:54
ایجاد : سه شنبه 24 دى 1392 - ساعت 12:16 2018-2-7 10:54:30