سرپرستار: مژگان عالی

تلفن داخلی درمانگاه استرابیسم  1: 2284  

تلفن مستقیم درمانگاه استرابیسم 1 : 52837284
تلفن داخلی درمانگاه استرابیسم  2 :2355  

تلفن مستقیم درمانگاه استرابیسم 2 : 52837355  

تلفن داخلی درمانگاه  استرابیسم 3: 2401

تلفن مستقیم درمانگاه استرابیسم 3 : 52837401  

تلفن درمانگاه آمبلیوپی ( تنبلی چشم ) : 2491

 تلفن مستقیم درمانگاه آمبلیوپی ( تنبلی چشم ): 52837491

شماره درمانگاه استرابیسم (انحراف) : 23-30-29 

شماره درمانگاه آمبلیوپی (تنبلی چشم) : 25      

این درمانگاه در ضلع غربی طبقه همکف بیمارستان ودر مجاورت درمانگاه قرنیه واقع شده است.مراجعین این درمانگاه از طریق نوبت دهی تلفنی یا اینترنتی در صورتی که انحراف مشهود داشته باشند و یا نامه ارجاعی از بیرون جهت بیمارستان فارابی داشته باشند ویا پس از مراجعه به سایر درمانگاهها و نیاز به اقدامات تشخیصی و درمانی فوق تخصصی به این درمانگاه ارجاع داده می شوند.
این درمانگاه شامل 5 بخش استرابیسم 1 ،استرابیسم 2 ،استرابیسم 3،درمانگاه ارتوپتیک و درمانگاه آمبیلوپی می باشد . تشخیص و درمان انحراف چشم در کودکان و بزرگسالان ،تشخیص و درمان تنبلی چشم در کودکان از مهمترین وظایف این درمانگاه می باشد. بیشترین ومهمترین مراجعین این درمانگاه را اطفال تشکیل می دهند به دلیل اهمیت درمان تنبلی چشم در کودکان ،آنها با قطره سیکلوپلژیک ومعاینه حسی وحرکتی به طور دقیق تحت معاینه قرار میگیرند و معاینه کودکان طولانی می باشد به همین علت ابتدا کودکان و سپس افراد بزرگسال  مورد معاینه قرار می گیرند. درمان توسط تجویز عینک، بستن چشم و در صورت نیاز عمل جراحی صورت می گیرد. ارائه مشاوره فوق تخصصی به سایر رشته ها از دیگر خدمات این درمانگاه می باشد.

 

  • جهت مراجعه به درمانگاه آمبلیوپی ارجاع از سایر درمانگاهها یا درمانگاه استرابیسم لازم می باشد و این درمانگاه در روزهای شنبه ، یکشنبه و سه شنبه  دایر می باشد .
  • بیماران پس از معاینه اولیه برای مراجعات بعدی حتما باید با درمانگاه مربوطه جهت نوبت پیگیری بعدی هماهنگ شود.

 

اسامی پزشکان

 

شنبه

 

یکشنبه

 

دوشنبه

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

 

 

دکتر اکبری

 

صبح

 

درمانگاه30

 (مراجعات بعدی)

 

 

اتاق عمل

 

درمانگاه  30

( بیماران انحراف اولین مراجعه )

 

درمانگاه 30

(عمل شده انحراف هفته قبل)

 

 

درمانگاه30

 ( مراجعات بعدی)

 

 

 

عصر

 

درمانگاه 29

(بیماران انحراف اولین مراجعه)

درمانگاه 30

(بیماران آب مروارید)

 

 

اتاق عمل

 

 

اتاق عمل

 

 

اتاق عمل

 

 

 

درمانگاه 29

(بیماران انحراف اولین مراجعه) درمانگاه 30

(بیماران آب مروارید)

 

دکتر اقصایی فرد

 

 

صبح

 

درمانگاه 29

(مراجعات بعدی)

 

 

درمانگاه 29

(بیماران انحراف اولین مراجعه)

 

 

صبح اتاق عمل 3

 

 

درمانگاه 29

( بیماران انحراف اولین مراجعه )

 

 

درمانگاه 29

 (مراجعات بعدی)

 

 

 

 

دکتر میر محمد صادقی

 

 

 

صبح

 

اتاق عمل

 

درمانگاه 30

(مراجعات بعدی)

 

 

درمانگاه 29

(مراجعات بعدی)

 

درمانگاه 23

( پیگیری آب مروارید )

 

درمانگاه 23

(مراجعات بعدی)

 

عصر

 

اتاق عمل

 

درمانگاه 29

( بیماران انحراف اولین مراجعه)

 

درمانگاه 29

(بیماران آب مروارید)

 

درمانگاه 29

( بیماران انحراف اولین مراجعه)

 

 

دکتر معصومیان

صبح

درمانگاه 23    (انکولوژی)

درمانگاه23

 (مراجعات بعدی)

درمانگاه23

 (مراجعات بعدی)

-

اتاق عمل

عصر

درمانگاه 23         (بیماران آب مروارید)

اتاق عمل

درمانگاه  30

( بیماران انحراف اولین مراجعه )

-

اتاق عمل

اپتومتریست

(آمبلیوپی)

 

صبح

 

 

درمانگاه25

 

 

درمانگاه25

 

_

 

درمانگاه25

 

_

 
شماره مطلب : 142
به روز رسانی : يكشنبه 25 فروردين 1398 - ساعت 10:37
ایجاد : سه شنبه 24 دى 1392 - ساعت 12:35 2019-4-14 10:37:56