- تمام صندوق های بیمه خدمات درمانی از قبیل:(کارمندی، بیمه روستائی، بیمه سلامت، ایرانیان و سایر اقشار، سایر اقشار نظام ارجاع 1 و سایر اقشار اتباع)
- تامین اجتماعی: عادی و اجباری
-نیروهای مسلح
- سازمان زندان ها
-بازنشستگان و بیماران خاص
- شهرداری

 

شماره مطلب : 52
به روز رسانی : سه شنبه 17 نوامبر 2020 - ساعت 12:24
ایجاد : سه شنبه 7 ژانویه 2014 - ساعت 23:13 2020-11-17 12:24:37