سرپرستار :  ژاله صادقی
تلفن داخلی :    

  این بخش درضلع شرقی طبقه اول بیمارستان و در بخش A2 واقع می باشد. این بخش با4 تخت فعال و امکانات و تجهیزات پیشرفته به بیماران نیازمند مراقبت های ویژه  خدمت رسانی می کند.

  تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

شماره مطلب : 133
به روز رسانی : سه شنبه 15 بهمن 1392 - ساعت 10:16
ایجاد : دوشنبه 23 دى 1392 - ساعت 13:38 2014-2-4 10:16:50