سرپرستار :   مرجان فامیلی
تلفن داخلی :    2227-2272

  این بخش درضلع شرقی طبقه اول بیمارستان واقع می باشد. این بخش دارای 35 تخت فعال چشمی باشد. بیماران گروه اربیت ، قرنیه وگلوکوم دراین بخش بستری و تحت درمان قرار می گیرند

 تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

شماره مطلب : 130
به روز رسانی : سه شنبه 24 اسفند 1395 - ساعت 08:18
ایجاد : دوشنبه 23 دى 1392 - ساعت 13:34 2017-3-14 08:18:22