سرپرستار :    الهام بصیری
تلفن داخلی :    2247-2248

  این بخش درضلع شرقی طبقه اول بیمارستان واقع می باشد. این بخش دارای 4 تخت فعال بوده ومجهزبه کلیه تجهیزات پیشرفته روز دنیا می باشد .این بخش با پرسنل کارآزموده به بیماران نیازمندمراقبت های ویژه در قبل و بعد از عمل جراحی چشم خدمت رسانی می کنند.

تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

شماره مطلب : 132
به روز رسانی : شنبه 8 آبان 1395 - ساعت 12:53
ایجاد : دوشنبه 23 دى 1392 - ساعت 13:35 2016-10-29 12:53:17