سرپرستار :     ژاله صادقی
 تلفن داخلی :    2461-2259-2229

  این بخش درضلع غربی طبقه اول بیمارستان واقع می باشد. این بخش دارای 12 اتاق و 46 تخت فعال چشم ویک اتاق معاینه می باشد . بیماران گروه قرنیه و استرابیسم  دراین بخش بستری وتحت درمان قرار می گیرند

تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

شماره مطلب : 127
به روز رسانی : چهارشنبه 6 بهمن 1395 - ساعت 07:50
ایجاد : دوشنبه 23 دى 1392 - ساعت 13:30 2017-1-25 07:50:01