سرپرستار :   فرشته اسکندری
تلفن داخلی :    2371-2585-2628

  این بخش درضلع شرقی طبقه زیر زمین بیمارستان واقع می باشد. این بخش با18 تخت فعال در دو قسمت مجزای مردان وزنان وامکانات و تجهیزات پیشرفته به مراجعین خدمت رسانی می کند. 

تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

شماره مطلب : 87
به روز رسانی : سه شنبه 29 فروردين 1396 - ساعت 09:37
ایجاد : چهارشنبه 18 دى 1392 - ساعت 12:37 2017-4-18 09:37:22