سرپرستار :   مرجان فامیلی
تلفن داخلی: - 2228-2258- 2609

مسئول هماهنگی امور فنی : مهندس مجتبی ارجمند
تلفن داخلی:2610

این بخش درضلع شرقی طبقه اول بیمارستان و در مجاورت بخش مردان یک می باشد.دارای 14 تخت عمومی جهت بیماران با اندیکاسیون جراحی که 4 تخت در بخش مردان یک و 10 تخت در بخش زنان یک می باشد. همچنین 4تخت به صورت سوئیت اختصاصی جهت براکی تراپی و شیمی درمانی فراهم گردیده است. این سوئیت ها مجهز به تمام امکانات مورد نیاز(سرویس بهداشتی و حمام،LCD ،یخچال،صندلی تخت خواب شو همراه،اکسیژن و ساکشن سانترال و....) می باشد.عمل براکی تراپی چشم یعنی کاشت موقت پلاک رادیواکتیو روتنیومRu-106  یا پلاک رادیواکتیو یداید I-125  که با توجه به شرایط بیمار و نوع ضایعه(بدخیمی)، به تشخیص تیم درمان یکی از پلاکها در چشم بیمار قرار می گیرد و بیمار در طول مدت درمان که متوسط 5 تا 8 روز می باشد در یکی از سوئیت های بخش بستری است و پس از خروج پلاک ترخیص می شود. همچنین شیمی درمانی Solid tumor ها در همین بخش انجام می شود.

تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

شماره مطلب : 136
به روز رسانی : شنبه 30 دى 1396 - ساعت 12:26
ایجاد : سه شنبه 24 دى 1392 - ساعت 12:10 2018-1-20 12:26:40