شناسه :
1393-04-23 09:26
2014-7-14 09:28:23

برای پذیرش و گرفتن اطلاعات تکمیلی کافی است با ما تماس بگیرید:

نشانی: خيابان كارگرجنوبي- ميدان قزوين- مرکز فوق تخصصی بیماری های چشم بیمارستان فارابی

تلفن:55426221(21)98
        55423070(21)98
فکس:55426221(21)98
ایمیل:farabi.VIP@TUMS.ac.ir: 
  farabi-IPD@tums.ac.ir

 

انتهای پیام