این مرکز پذیرای بیمارانی از :کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، عراق و افغانستان بوده است .

اما بیمارانی که توسط شرکت وابسته به وزارت بهداشت– درمان و آموزش پزشکی به این مرکز ارجاع شده اند حدود .......  نفر بیمار می باشد.

شماره مطلب : 415
به روز رسانی : یکشنبه 29 اکتبر 2017 - ساعت 09:25
ایجاد : دوشنبه 14 ژوئیه 2014 - ساعت 09:17 2017-10-29 09:25:58