قابل توجه بیمارانی که نیاز به جراحی یا بستری دارند:

- ارائه کارت ملی و دفترچه بیمه عکس دار و دارای تاریخ اعتبار و 2 برگ کپی از صفحه اول دفترچه بیمه، الزامی است.
- برای بستری بیماران زیر سن قانونی (18 سال) حضور پدر به همراه کارت ملی الزامی است. در صورت فوت پدر حضور قیم قانونی به همراه قیم نامه و در صورت عدم حضور پدر ارائه وکالت نامه محضری الزامی می باشد.
- دفترچه بیمه تامین اجتماعی بیماران بالای دوسال حتما باید عکس دار باشد.
- برای بیمارانی که تحت پوش بیمه تامین اجتماعی هستند، ارائه دفترچه بیمه پدر و مادر برای پذیرش بستری بیماران زیر دو سال الزامی است.  
- برای بیمارانی که تحت پوش بیمه تامین اجتماعی هستند، ارائه اصل شناسنامه برای دختران مجرد بالای 18 سال الزامی است.
- برای بیمارانی دارای بیمه تامین اجتماعی، ارائه تاییدیه تحصیلی و کارت دانشجویی برای فرزندان پسر بالای 22 سال که تحت پوشش پدر می باشند، الزامی است.
- برای سربازانی که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح بوده و نیاز به جراحی و بستری دارند، ارائه گواهی اشتغال به خدمت و یا برگه مرخصی که به امضای یگان خدمتی رسیده باشد، الزامی است.
تمامی اعمال جراحی در این بیمارستان به صورت سرپائی می باشد جز در مواردی که پزشک معالج دستور بستری دهد. 
 
شماره مطلب : 228
به روز رسانی : چهارشنبه 2 خرداد 1397 - ساعت 10:40
ایجاد : پنجشنبه 3 بهمن 1392 - ساعت 12:45 2018-5-23 10:40:25