پزشک IPD: دکتر حمید ریاضی

کارشناس IPD: پیام امیدوار
تلفن داخلی: 2507

سرپرستار بخش: ماهک فروتن

تلفن داخلی: 2262

 

بخشIPD دارای 7 اتاق، مجهز به مانیتورینگ کامل جهت پایش دقیق بیماران و امکانات کامل رفاهی و ارتباطی از قبیل اینترنت پر سرعت، تلویزیون ، سرویس های بهداشتی  مستقل و ...  می باشد.

کلیه پرسنل این بخش به زبان های انگلیسی و عربی تسلط داشته و جهت نظارت کامل بر سیر درمان اتندینگ در تمامی ساعات حضور موثر دارند.

هدف در بخش IPD ایجاد چارچوبی مشخص براساس سرعت، دقت و صحت در انجام کارها می باشد به نحوی که بیماران بهترین خدمات کیفی را در کوتاهترین زمان دریافت کرده و درعین رضایتمندی و بهبود نسبی در اولین فرصت ترخیص شوند و  پرسنل بخش با توجه به چارچوب تعیین شده قادر باشند وظایف خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.

شماره مطلب : 417
به روز رسانی : یکشنبه 28 ژوئن 2020 - ساعت 13:20
ایجاد : دوشنبه 6 نوامبر 2017 - ساعت 08:23 2020-6-28 13:20:09