پزشک IPD: دکتر مهدی صنعت کار

کارشناس IPD: نرگس وصال

سرپرستار بخش: مریم میرزا احمدی

بخشIPD دارای 7 اتاق، مجهز به مانیتورینگ کامل جهت پایش دقیق بیماران و امکانات کامل رفاهی و ارتباطی از قبیل اینترنت پر سرعت، تلویزیون ، سرویس های بهداشتی  مستقل و ...  می باشد.

کلیه پرسنل این بخش به زبان های انگلیسی و عربی تسلط داشته و جهت نظارت کامل بر سیر درمان اتندینگ در تمامی ساعات حضور موثر دارند.

هدف در بخش IPD ایجاد چارچوبی مشخص براساس سرعت، دقت و صحت در انجام کارها می باشد به نحوی که بیماران بهترین خدمات کیفی را در کوتاهترین زمان دریافت کرده و درعین رضایتمندی و بهبود نسبی در اولین فرصت ترخیص شوند و  پرسنل بخش با توجه به چارچوب تعیین شده قادر باشند وظایف خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.

شماره مطلب : 417
به روز رسانی : دوشنبه 13 خرداد 1398 - ساعت 12:23
ایجاد : دوشنبه 15 آبان 1396 - ساعت 08:23 2019-6-3 12:23:11