فصلنامه ندای فارابی:

صاحب امتیاز: بیمارستان فارابی
مدیر مسئول : دکتر سید حسین صدرالسادات
سردبیر : دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد           

دبیر تحریریه : بهارک صالحی                             bs.edit@yahoo.com
مسئول روابط عمومی : دکتر ایوب منتی             
تلفن: 55421007

آرشیو مجله

مجله پرستار چشم:

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات چشم و گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-  بیمارستان فارابی
مدیر مسئول : دکتر محمود جباروند
سردبیر: دکتر سید فرزاد محمدی          sfmohamm@razi.tums.ac.ir
دستیار سردبیر :  هانیه دلشادdelshad.rn@gmail.com                    
دبیر اجرائی : ایوب منتی  ayoob_menati@yahoo.com              
ویراستار : بهارک صالحی                         bs.edit@yahoo.com

تلفن :  09196822571
وب سایت : 

مجله پرستار چشم با هدف ایجاد منابع لازم اطلاعاتی شامل معرفی بیماری های چشم، درمان های داروئی و غیر دارویی بیماریهای چشمی ، راه های پیشگیری از بیماری و آسیب های چشمی و مراقبتهای قبل و پس از عمل چشم برای پرستاران وعموم مردم  منتشر می گردد. در این مجله مسئولین و نویسندگان تلاش می کنند، مطالب با دیدگاه مراقبت های پرستاری نوشته شده و در دسترس علاقه مندان قرار گیرد.

بخش های مختلف مجله شامل :
§         معرفی یک دسته از بیماری ها یا عوارض چشمی همراه با اپیدمیولوژی آن
§         اصطلاحات چشم
§         بخش پرسش و پاسخ
§         سلسله مقالات ضروریات اپتومتری برای پرستاران
§         مقالات (در این بخش مقالاتی که توسط خوانندگان ارسال می گردد به چاپ رسانده می شود.)

آرشیو مجله

آفاق: 

شماره مطلب : 77
به روز رسانی : دوشنبه 15 اکتبر 2018 - ساعت 12:34
ایجاد : یکشنبه 7 اکتبر 2018 - ساعت 23:21 2018-10-15 12:34:25