سرپرستار: یوسف کوسلی
برنامه درمانگاه     

تلفن داخلی درمانگاه :   2220-2222
شماره اتاق :     

  این درمانگاه در ضلع غربی طبقه همکف بیمارستان ودر مجاورت درمانگاه قرنیه واقع شده است. مراجعین این درمانگاه از طریق درمانگاههای عمومی بیمارستان ، متخصصین داخل و خارج از بیمارستان و یا از طریق بیمارستانهای سراسر کشور جهت اقدامات تشخیصی و درمانی فوق تخصصی به این درمانگاه ارجاع می گردند .مشکلات اربیت از قبیل پتوز ،اشک ریزش تومورها،شالازیون،اکتروپیون،انتروپیون ،شکستگی های اربیت و...از جمله مشکلات بیماران مراجعه کننده به این درمانگاه می باشد. بیماران به صورت سرپایی یا با عمل جراحی  درمان می شوند.ارائه مشاوره فوق تخصصی به سایر رشته ها از دیگر خدمات این درمانگاه می باشد.  
درحال حاضر این درمانگاه شامل 2 اتاق است در هر اتاق 2عدددستگاه اسلیت لمپ وجود دارد.در این درمانگاه  3 تخت معاینه وجود دارد.
تجهیزات شامل اسلیت لمپ –چراغ سیالیتیک-پروپ و دیلاتور-اگزوفتالمتر-افتالموسکوپ و رتینسکوپ-دستگاه اتوکلاو-ایندایرکت-دستگاه کوتر
فعالیت های درمانگاه:تمامی بیماران ابتدا توسط منشی پذیرش میشوندشماره نوبت فراخوان داده میشوند و سپس طبق نوبت ابتدا توسط رزیدنت معاینه می شوند و تصمیم گیری توسط اتند محترم انجام می شود بیماران در این درمانگاه  یا دارو درمانی می شوند یا نوبت عمل می گیرند و یا به درمانگاه دیگر ارجاع داده می شوند.
درصورت نیاز به نوبت عمل توسط پرستار پرونده تکمیل میشود و توضیحات لازم داده میشود.

پزشکان درمانگاه:
 
دکتر بهرام اشراقی
 دکتر فرزاد پاکدل
 دکتر محمد طاهر رجبی
 دکتر ضیاء الدین طباطبائی محمدی
 دکتر ابوالفضل کسائی
دکتر منصوره جمشیدیان

Attachments

شماره مطلب : 227
به روز رسانی : چهارشنبه 22 آذر 1396 - ساعت 08:48
ایجاد : پنجشنبه 3 بهمن 1392 - ساعت 12:42 2017-12-13 08:48:14